Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy znasz polskich królów i władców
1. Który król znajduje się na poniższym obrazie?