Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź swoją wiedzę o kotach
1. Jakiego smaku nie czują koty?